InnoMobiili tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Innovoice Oy, 2333398-3

Postiosoite: Eerikinkatu 8, 00100 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 09 4241 2303

 

Innovoice soveltaa tätä tietosuojaselostetta tuottaessaan asiakkailleen (myöh. “Asiakasyritys”) sijaintitietoa InnoMobiili-sovelluksesta (myöh. “Sovellus”). Innovoice toimii pääsääntöisesti Asiakasyrityksen lukun tämän Sovelluksen tallentamien sijaintitietojen käsittelijänä. Tämä tietosuojaseloste ottaa kantaa paikannustietoihin, joiden osalta Innovoice toimii rekisterinpitäjänä.

 

Paikannustietojen käsittelyn tarkoitus

Sovelluksen keräämiä paikannustietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakasyrityksen käytettäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla

 • Tilausverkoston kautta tulleiden töiden osalta sijaintitietoa voidaan jakaa tilauksen päämiehelle siinä tapauksessa että suoritettava työ kuuluu päämiehen hallinnoivalle tilausverkostolle

 • Sijaintitietoja voidaan jakaa myös viranomaisille heidän määräyksestään tai muusta lainopillisesta syystä johtuen

 • Innovoice voi käyttää sijaintitietoja palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen

 

Sovellus kerää sijaintitetoa Asiakasyrityksen käytettäväksi kun Sovellukseen kirjaudutaan sisälle vaikka Sovellusta ajettaisiin taustalla. Uloskirjautuessa sijaintitedon kerääminen loppuu. Jos Asiakasyritys suorittaa tilausverkoston kautta tulevia töitä voidaan sijaintitietoa jakaa työn aikana tilausverkostolle Asiakasyrityksen ja tilausverkoston sopimuksen mukaisesti.

 

Kerättävät sijaintitedot

Sovellus kerää seuraavat laitteen tarjoamat tiedot:

 • Onko laite liikkeellä vai paikallaan

 • Lukemat yksilöivä tunniste

 • Aikaleima

 • Kirjautumiskerralla liikuttu matka

 • Laitteen koordinaatit (latitude, longitude)

 • Paikannustiedon tarkkuus

 • Nopeus ja sen tarkkuus

 • Suunta ja sen tarkkuus

 • Korkeus merenpinnasta ja sen tarkkuus