InnoHinaus

InnoHinaus on kuormakirja- ja laskutuspalvelu, jolla hallinnoit ja laskutat kaikki tilaukset yhdestä palvelusta.  Sieltä löydät kaikki hinaus- ja tiepalveluyritysten tarvittavat työkalut.

InnoHinaus kuormakirja- ja laskutuspalvelu!

InnoHinaus on helppokäyttöinen kuormakirja- ja laskutuspalvelu. Se on yhdessä alan yrittäjien kanssa suunniteltu ja kehitetty palvelu, jolla hallinnoit ja laskutat kaikki kuormakirjat yhdestä palvelusta. InnoHinaus sisältää mm. tilausten ja kuormakirjojen hallinnan, kuljettaja-applikaation, asiakas- ja tuoterekisterin, varastonhallinnan sekä automatisoidun laskutuksen ja reskontran hoidon.

Palvelu toimii missä ja milloin vain. Se on helpottaa hinaus- ja tiepalveluyritysten päivittäisiä töiden hallinnointia ja laskutusta. Lisäksi helppokäyttöinen palvelu toimii kätevästi verkossa sekä mobiilioptimoidusta kuljettaja-applikaatiosta. Se ei vaadi erillisiä laite- tai ohjelmistoasennuksia.

Toiminnallisuudet

Tilausten ja kuormakirjojen hallinta

Hallitse kaikki tilaukset kätevästi yhdestä paikasta ja osoita hinaustyöt suoraan oikealle kuljettajalle napin painalluksella.

Kuljettaja-applikaatio

Viimeistele kuormakirjat ja tarkasta oma työtilanne tien päältä mobiilioptimoidulla kuljettaja-applikaatiolla.

Karttapalvelu ja paikannus

Nopeuta ja helpota työtä hakemalla työn reittipisteet kartalta tai paikantamalla auton sijainti.

Laskutus

Luo ja lähetä kaikki laskut vaivattomasti ilman ylimääräistä työtä, myös verkkolaskuna. Hoidamme koko laskutusprosessin puolestasi.

Reskontra ja raportointi

Seuraa saataviesi tilaa reaaliajassa ja helpota kirjanpitoa automaattisesti luoduilla kuukausiraporteilla.

Maksuvalvonta ja perintä

Hoidamme automaattisesti koko laskutusprosessin puolestasi, myös maksuvalvonnan ja perinnän.

Muut toiminnallisuudet

Kuormakirjat
 • Kuormakirjojen luonti ja hallinta
 • Ajoneuvojen hallinta (Traficom-haku)
 • Kuormakirjan nopea laskutus
 • Karttapalvelu
 • Reittipisteet ja aikaleimat
 • Reitti- ja aikalaskuri
 • Kuormakirjan sähköinen lähetys
 • Kuormakirjan tulostus
 • Kuormakirja-raporttien luonti
Tilausten hallinta
 • Tilausten pikaluonti
 • Tilausten hallinta ja muokkaus
 • Tilausten käsittely karttanäkymässä
 • Tilauksen osoittaminen kuljettajalle
 • Kuljettajakohtainen työtilanne
 • Kategorisointi työn tyypin ja tilan mukaisesti
Kuljettaja-applikaatio
 • Mobiilioptimoitu käyttöliittymä
 • Kuljettajakohtainen työtilanne
 • Tilauksen kuittaus
 • Kuormakirjan luonti ja muokkaus
 • Intuitiivinen työn tietojen lisäys
 • Reittipisteet ja aikaleimat
 • GPS-paikannus
 • Sähköinen allekirjoitus
Tuote- ja asiakasrekisteri
 • Ennakoiva tuoterekisteri
 • Tuotteiden ja tuotepakettien luonti
 • Tuotteiden näkyvyyden hallinta
 • Varastonhallinta
 • Varastosaldojen ja -arvojen seuranta
 • Varasto- ja inventaarioraportit
 • Ennakoiva asiakasrekisteri
 • Asiakkuuskorttien luonti ja hallinta
 • Asiakkaiden laskutusasetusten hallinta
 • Asiakkaiden näkyvyyden hallinta
Laskutus
 • Helppo ja nopea laskujen luonti
 • Vakuutusyhtiölaskutus
 • Koontilaskutus
 • Laskusaatavien rahoitus
 • Rahoituspäätöskyselyt
 • Kuluttaja- ja yritysasiakkaan luottotietohaut
 • Käteis- ja korttimaksukuitit
 • Laskun lähetys verkkolaskuna
Reskontra ja raportointi
 • Reaaliaikainen reskontra
 • Automatisoitu maksuvalvonta ja perintä
 • Kuukausiraportit
 • Myyntistatistiikka
 • Finago Procountor -integraatio
 • Visma Netvisor -integraatio
Yleiset asetukset
 • Asiakastietojen hallinta
 • Käyttäjätasojen hallinta
 • Myyntiliidien ohjaus
 • Palvelun ja laskujen ulkonäön räätälöinti
Verkkosivuintegraatiot ja lisäosat
 • Tilauspyyntö-lomake
 • Automatisoitu jälkimarkkinointi (NPS-kyselyt)
 • Työajanseuranta

Ota yhteyttä tai varaa ilmainen demo!

Ota yhteyttä myyntiimme tai varaa itsellesi ilmainen palvelun demo. Räätälöimme palvelun demon juuri sinun tarpeiden mukaisesti – käymme läpi palvelumme keskeisimmät ominaisuudet sekä opastamme palvelun käyttössä.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä myyntiimme. Kerromme mielellään lisää palveluistamme juuri sinun tarpeiden mukaisesti – käymme läpi palvelumme keskeisimmät ominaisuudet sekä opastamme palvelun käyttöönotossa.

Tilausten ja kuormakirjojen hallinta

InnoHinauksella tilausten ja kuormakirjojen käsittely vastaa tämän päivän hinausliikkeiden tarpeita ja vaatimuksia. Näin palvelu varmistaa, että sitä käyttävien yritysten toiminta on nykyaikaista, tehokasta ja ketterää.

InnoHinaus tekee hinausliikkeen päivittäisestä työstä helppoa ja sujuvaa. Tilaukselle ja kuormakirjalle saa lisättyä kaikki tarvittavat tiedot; ajoneuvon, tilaajan ja työn tiedot, tarvittavat selvitykset sekä juuri hinaustöille ominaisia tietoja kuten mm. työn reittipisteet ja hinauksen syyn. Kuormakirjalta löytyy myös paljon työtä nopeuttavia ja helpottavia toiminnallisuuksia, kuten ennakoiva tuoterekisteri ja tuotepaketit sekä Traficom (ATJ) -haku.

Tilausten käsittely

Työsi pysyvät järjestyksessä tilaustenhallinnalla, eikä tilausten selvittelyyn kulu turhaa aikaa. InnoHinauksella ne kaikki ovat kätevästi esillä yhdessä näkymässä. Avoimet, osoitetut ja kuitatut tilaukset löytyvät omilta välilehdiltä, jolloin tilausten käsittely sujuu vaivattomasti.

Uuden tilauksen lisääminen tai osoittaminen kuljettajalle onnistuu kätevästi.  Näin hinausliikkeen sisäinen kommunikointi helpottuu ja tilauksen tiedot siirtyvät suoraan kuljettajalle.

Kuormakirjat ja niiden hallinta

Kuormakirja voidaan luoda helposti napin painalluksella luomalla kokonaan uuden tai muuttamalla tilaus kuormakirjaksi.

Kuormakirjalle saa lisättyä kaikki hinaustyöhön liittyvät tiedot: ajoneuvon, tilaajan ja työn tiedot, hinauksen syyn ja selvitykset sekä reittipisteet. Kun hinaustyö on suoritettu, työ voidaan merkitä valmiiksi laskutusta varten.

Kuormakirjat ryhmitellään kätevästi omille välilehdille niiden tilasta riippuen. Näin oikea kuormakirja on aina helppo löytää. Lisäksi kuormakirjalle voi myös merkitä työn tyypin ja suorittajan, jolloin kuormakirja löytyy kuljettajan omasta työlistasta.

Työn suunnittelu

InnoHinauksessa hinaustöiden sunnittelu on tehty mahdollisimman helpoksi. Tilaustenhallinnan karttanäkymä sekä aikajana ovat suunniteltu helpottamaan tilauskäsittelijän työtä. Lisäksi ne mahdollistavat hinaustöiden reaaliaikaisen suunnittelun ja tehokkaan toteutuksen.

Karttanäkymästä saa näkyville kaikki avoimet ja tulevat tilaukset. Tilaustenhallinnan aikajanalta näkee kätevästi myös kaikkien kuljettajien työtilanteen.

Kuljettaja-applikaatio

InnoHinauksen mobiilioptimoitu kuljettaja-applikaatio on suunniteltu kuljettajan työkaluksi tien päällä. Applikaatiossa on otettu huomioon hinaustöiden ja kuljettajan eri työvaiheet sekä erityistarpeet. Sovelluksessa ovat kuljettajan keskeisimmät työkalut sekä työlista, joka toimii kuljettajan muistilistana.

Kuljettaja-applikaatio toimii saumattomasti verkkopalvelun kanssa. Tiedot päivittyvät joka paikkaan sitä mukaan, kun kuormakirjaa täytetään.

Optimoitu käytettäväksi tien päällä

Mobiilioptimoitu kuljettaja-applikaatio on suunniteltu käytettäväksi tien päällä. Sen suunnittelussa on otettu huomioon hinaustöiden ja kuljettajan eri työvaiheet ja erityistarpeet.

Applikaation käyttöliittymä on intuitiivinen ja mutkaton käyttää – kuljettajan on helppo luoda uusi työ sekä viimeistellä työ laskutusta varten. Uusista tilauksista ja töistä saa kätevästi ilmoituksen suoraan omalle päätteelle.

Kuljettajakohtainen työlista

Kuljettaja-applikaatio on suunniteltu kuljettajan työkaluksi. Siksi applikaatio tuo tärkeimpänä esille kuljettajan oman työlistan.

Työlistalta kuljettaja löytää kaikki itselle osoitetut, kuitatut sekä työn alla olevat työt. Työlista toimii kuljettajan tulevien töiden muistilistana – listalta on helppo löytää seuraava työ heti edellisen päätyttyä.

Laskuta kätevästi suoraan kuormakirjalta

InnoHinauksella laskuttaminen on tehty helpoksi. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan kuorma-kirjalta. Käytössä on kaikki tarvittavat maksuvaihtoehdot ja tarvittavat työkalut kuten mm. luottotietojen tarkistus, verkkolaskutus ja laskurahoitus. Laskutustietoja ei tarvitse kopioida erilliseen laskutuspalveluun, vaan saat tehtyä kaiken kätevästi yhdestä palvelusta.

InnoHinaus hoitaa puolestasi koko laskutusprosessin, aina laskun lähetyksestä, reskontran hoitoon, maksumuistutuksiin ja perintään asti. Näin ulkoistat laskutuksen työlää työvaiheet säästäen aikaa ja vaivaa.

Ulkoista laskutus

Ulkoistamalla laskutuksen työläät työvaiheet säästät aikaa ja vaivaa. Kun laskujen lähetys ja seuranta on automatisoitu vähenee laskutuksesta muodostuva työmäärä ja samalla laskusaatavien kierto nopeutuu. Näin toiminta tehostuu kustannustehokkaasti ja tärkeät resurssit voidaan hyödyntää omaan ydinliiketoimintaan.

Vakuutusyhtiölaskutus

Vakuutusyhtiölaskun luonti onnistuu kätevästi suoraan kuormakirjalta. Kaikki laskut lähetetään aina Finvoice auto- ja vakuutusalan soveltamisohjeen mukaisena verkkolaskuna. Näin vakuutusyhtiöt saavat laskunsa juuri siinä muodossa kuin haluavat.

Palvelu erittelee tarvittaessa vakuutusyhtiön alv0-osuuden, alv-osuuden ja omavastuun laskulta, jotta saat ne kätevästi laskutettua eri tahoilta. Näin laskutus helppoa ja nopeaa!

Laskurahoitus

Laskurahoituksella laskutat kaikki asiakkaasi ilman, että itse joudut kantamaan luottotappioriskiä. Luottotappioriski siirtyy rahoitusyhtiölle ja laskusaatavat tilitetään heti tilillesi.

Voit hyödyntää rahoitusta kuluttaja-, yritys- ja vakuutusyhtiölaskutuksessa. Laskurahoitusta kannattaa hyödyntää silloin kun laskuttamisen riskit kasvavat, esim. kun kyseessä on tuntematon asiakas tai laskun summa on merkittävä.

Reskontra ja raportointi

Palvelulla hoidat koko yrityksen laskutuksen sekä siihen liittyvät hallinnolliset työt helposti ja sujuvasti. Sinun tarvitsee vain luoda lasku jonka jälkeen hoidamme koko laskutusprosessin puolestasi. Näin säästyt monelta vaivalta ja voit keskittyä täysillä liiketoimintaasi.

Reskontran hoito ja raportointi on automatisoitu. Reaaliaikaisesta reskontrasta seuraat kätevästi kaikkien laskujesi ja osamaksujen tilaa. Palvelumme tuottaa myös kaikki tarvittavat raportit automaattisesti ja saat ne näppärästi ladattua verkkopalvelustamme. Saat aina kaiken olennaisen kätevästi ja selkeästi eriteltynä yhteen kuukausiraporttiin.

Reaaliaikainen reskontra ja raportointi

Reaaliaikaisesta reskontrasta seuraat kätevästi kaikkien laskujesi ja osamaksujen tilaa. Reskontrasta näet, milloin lasku on lähetetty, vastaanotettu, maksettu ja milloin saatavat on tilitetty sinulle. Seuraat myös kätevästi niitä laskuja jotka ovat erääntyneet, muistutuksessa tai perinnässä.

Palvelumme tuottaa myös kaikki tarvittavat raportit automaattisesti ja saat ne näppärästi ladattua verkkopalvelustamme. Kuukausiraportin ja maksuerittelyt voi lähettää suoraan kirjanpitäjälle, eikä laskuja tarvitse kaivaa yksitellen milloin mistäkin.

Automatisoitu maksuvalvonta ja perintä

Hoidamme automaattisesti myöhästyneiden ja maksamattomien laskujen muistutukset, perinnän ja siihen liittyvän asiakaspalvelun puolestasi. Et tarvitse perintään erillistä yhteistyökumppania, vaan koko prosessi sisältyy palveluun. Automatisoidulla maksuvalvonnalla vältyt ylimääräisiltä työtunneilta ja kustannuksilta. Koko prosessi sisältyy palveluun, eikä muistutuksista tai perinnästä peritä sinulta lisämaksuja. 

Lisäpalvelut ja integraatiot

Korttimaksupääte-integraatio | Innovoice
Korttimaksupääte-integraatio​

Korttimaksupääte-integraatiolla saat helposti luotua ja viimeisteltyä korttimaksuja suoraan InnoKorjaamosta ja InnoHinauksesta.

Lue lisää ➞

Jälkimarkkinointi- ja tyytyväisyyskyselyillä tavoitat asiakkaasi oikeaan aikaan | Innovoice
Jälkimarkkinointi- ja tyytyväisyyskyselyt

Jälkimarkkinointi- ja tyytyväisyyskyselyillä tavoitat asiakkaan juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää ➞

Työajanseuranta on helppokäyttöinen kellokortti
Työajanseuranta

Työajanseuranta helppokäyttöinen kellokortti, jolla työntekijä voi itse kirjata omat tehdyt työtunnit.

Lue lisää ➞

Procountor-integraatio | Innovoice
Procountor-integraatio​

Vähennä manuaalista työtä siirtämällä kirjanpitoaineisto automaattisesti Procountoriin Procountor-integraation avulla.

Lue lisää ➞

Procountor-integraatio | Innovoice
Netvisor-integraatio​

Vähennä manuaalista työtä siirtämällä kirjanpitoaineisto automaattisesti Netvisoriin Netvisor-integraation avulla.

Lue lisää ➞

Referenssit

Yhteistyökumppanit

Ota yhteyttä tai varaa ilmainen demo!

Ota yhteyttä myyntiimme tai varaa itsellesi ilmainen palvelun demo. Räätälöimme palvelun demon juuri sinun tarpeiden mukaisesti – käymme läpi palvelumme keskeisimmät ominaisuudet sekä opastamme palvelun käyttössä.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä myyntiimme. Kerromme mielellään lisää palveluistamme juuri sinun tarpeiden mukaisesti – käymme läpi palvelumme keskeisimmät ominaisuudet sekä opastamme palvelun käyttöönotossa.

Ei kiinteitä kuluja - maksat vain käytöstä!

Avausmaksu
139
 • Sis. käyttökoulutuksen ja palvelun markkinointi- ja tukimateriaalin.
Kuukausimaksu
0 / kuukausi
 • Sis. rajaton määrä käyttäjiä
 • Ilmainen käyttötuki
Laskutus
1
70
/ lähetetty lasku
 • Sis. koko laskutusprosessin laskun lähetyksestä perintään.

Ota yhteyttä

Myynti

09 4241 2309
[email protected]

Avoinna ark. 10:00-16:00