Kuluttajasuojalaki uudistuu – muutokset astuvat voimaan 1.10.2023

Kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevat säännökset uudistuvat 1.10.2023 alkaen. Uudistuksen myötä kuluttajaluottojen korkokatto lasketaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Koron päälle voidaan lisätä korkolain mukainen viitekorko kuitenkin siten, että kokonaiskorko ei saa ylittää 20 prosenttia. Suomen Pankki vahvistaa korkolain mukaisen viitekoron puolivuosittain 1.1. ja 1.7. Muutoksella pyritään vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista sekä kohtuullistamaan suurien ja pitkällä laina-ajalla myönnettyjen luottojen hinnoittelua.

Yksinkertaistettuna osamaksusopimusten korko on jatkossa 15% + korkolain mukainen viitekorko, kuitenkin enintään 20%.

Ei vaikutusta palveluidemme käyttöön

Kuluttajasuojalain muutos ei vaikuta Innovoicen palveluiden käyttöön. Muutos tapahtuu automaattisesti palvelussamme, eikä vaadi palvelunkäyttäjiltä toimenpiteitä. Kaikki osamaksut ja muut rahoituspalvelut toimivat jatkossa samalla tavalla, kuin ennenkin.