Hyvä toiminnanohjaus helpottaa autokorjaamon arkea

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto autokorjaamossa mahdollistaa työtilausten ja -määräysten sujuvoitumisen. Hyvään toiminnanohjaukseen kuuluu myös työkalenteri, jolloin töiden järjestely työntekijäkohtaisesti helpottuu huomattavasti. Tämän lisäksi toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa AUNEn (Autoalan kuluttajaneuvottelukunta) työtilausta koskevien ehtojen toteutuvan autokorjaamossa.

Mikä on AUNE?

Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatii moottoriajoneuvojen korjausehtoja. AUNE ehtojen noudattaminen on koko autokorjaamotoiminnan edellytys. Mm. nämä AUNE ehdot täyttyvät toiminnanohjausjärjestelmää käyttämällä:

“Työtilaus tehdään vähäisiä korjaustöitä lukuun ottamatta kirjallisesti ja työtilauksesta annetaan yksi kappale asiakkaalle toisen jäädessä korjaamolle.” Toiminnanohjaukseen pystytään kirjaamaan kaikki työnvaiheet ja ne on helppo jakaa asiakkaalle työn jälkeen.

“Jos työtilausta muutetaan tai täydennetään työtilauksen tekemisen jälkeen asiakkaan pyynnöstä, merkitään sovitut muutokset korjaamon työtilaukseen ja niistä lähetetään sovittaessa vahvistus asiakkaalle.” Hyvässä toiminnanohjausjärjestelmässä jokainen työmääräys ja sen vaiheet on selkeästi merkittävissä ja kommunikoitavissa asiakkaalle.

Miten toiminnanohjaus helpottaa arkea?

Otetaan esimerkiksi yksi autoalan suosituimmista toiminnanohjaus-järjestelmistä: InnoKorjaamo. InnoKorjaamossa kaikki työt pysyvät kätevästi järjestyksessä. Töiden saattaminen loppuun on helppoa ja virtaviivaista. Työn edetessä työn tila muuttuu tarjouksesta varaukseksi, varauksesta työmääräykseksi ja lopulta työmääräys on helppo päättää myyntiin. Näin autokorjaamo-ohjelmisto helpottaa korjaamojen työskentelyä, eikä ylimääräistä aikaa tarvitse uhrata töiden hallinnointiin, tai raporttien tekemiseen.

Työmääräykselle saa myös helposti lisättyä työn suorittajan, jolloin omaa suunnittelua työvuorojen ja työmäärien suhteen on helppoa tehdä. Lisäksi suorittaja näkee hänelle osoitetut työt omalla työlistalla ja pystyy merkitsemään työn suoritetuksi työnjohtoa varten.

InnoKorjaamossa on lukuisia muita työntekoa helpottavia ominaisuuksia, mm. varaosahaku, varastonhallinta, reskontra ja laskutus. Tutustu InnoKorjaamoon tarkemmin täältä: https://www.innovoice.fi/palvelut/innokorjaamo/

Autokorjaamoiden työmääräys- ja laskutuspalvelu | autokorjaamo-ohjelmisto | Innovoice
InnoKorjaamo

Autokorjaamoiden työmääräys- ja laskutuspalvelu. InnoKorjaamolla hallinnoit ja laskutat kaikki korjaamosi työt, varaukset ja tarjoukset.

Lue lisää ➞